• Strefa dłużnika

    DEBT FREE Sp. z o.o. pomaga również dłużnikom. Wiemy bowiem z jednej strony, że powstanie zadłużenia wynika często z nieprzemyślanych decyzji lub przejściowych trudności finansowych.

  • Strefa wierzyciela

    Oferta dla wierzycieli kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy posiadają niespłacone wierzytelności związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą...

DEBT FREE Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem profesjonalnej pomocy dla obu stron obrotu gospodarczego – wierzycieli i dłużników. Wierzycielom pomagamy w odzyskiwaniu lub zwiększaniu płynności finansowej poprzez szeroko pojętą windykację należności. Dłużnikom z kolei pomagamy w wyjściu z kłopotów związanych z zadłużeniem poprzez zaproponowanie im możliwie najdogodniejszych form spłaty zadłużenia.